Knittcp Measlibemehts

 • BuflJi^M. Ht . üPl'Vtl (S(ir Jlí.WVni *Ltm*h 21 CI', m. 2AY W-
 • Upper flin1r>|IK 13. 14}".'» O I, U

35.5|cnt IM4TC RIALS

 • IS. 7) | (í^SOplr.ilih (I .K M JV-I T , 111 yd lí■Smu^t Pí3oáiiB.diCTifi4/TJiki*SiBCi Chadei, Jet. ¿írintr |iv<hiI) in j 1494 li^ht giay (,Ai
 • 2 MI» mch b i 146« i-iiin-TMil ÍB t, i l tt? deep griy tt i ind P1off wkjle lOl
 • 1 hall ill "i W triin'jnn.I:)
 • OlU; (id 4 and 5 (? ? inti 3 Vimrnl l-li-sulsr ii.(idte wfa 32" Ictlg OR SIZE Ft)

obtain gauge

 • iwc siZf 3 (i.Smml dpnifnr l-eonlj
 • SlllthDflkqi MUOC
 • N sis aril !in DM 4" lOkan OVO St il mine t.irger needle.

BACK FlflSt TIES

Willi matter eireuljr needle Add B, - is! an 214 ,:740, Z5fi Z72J 51?,. WliA in kl. fit» f^ 3 rows. L'h.ni^ U) < and work 10 rLms riore in k2, p2 rih

Sai ron (KSt L'tuinff tu Isibít círeulai necdlc ■iihJ vtidl P. 1(3ko£ :icrosf row—) 12 I 151. I2K.

>fAl ran (R.M wnrk cluin i f-si rep LR (10r2ii 23J limes, ».irk (Ir« J i<2. 41 Ha íjull itKíe. L'tdil to -AriTk rhiW|¡h rmv (i nf eliarl I, With D. Ll roí», pl row Seg otiart 2

£1 L.WwfcflKin 2 to rep liiie, tJ*)qtbt9-il rep

It-iosi end u:f 1. 1.01 Cmum v-'iirk liimuph m^-. 5 íd'than 2. Vítíi Ei, k I revw. p : iW Btg Chact 3

WcnV row s I and í oí chalí 1 Hh 3 (BS) WítL L2-st Np 9 ( KÚD.I U tim«. anrk t™ 4 (0,8,

4i sin once iiiLHi.-. Cim1 ro wort dnruu^h niw y <ií" dwl I Vr'iifa A. ivork fl noits m Sí sr,

Sccond Ttof

Wiih tjtijllcr circular ruecdk: .irnI A.LIHI un 2Ü4 (240, 256. 2721 «i. Woik «1 ki, p2 Hb fui 3 rou s. Ctange 1)1 1} ano rtitrk S rí1-1^ H iniiFC in k^. p2 r:b_ Juin lírt by lioldiní [he rife lirr al ll^ ñniiüfthdwttTtiaiípiecí ,ird with L).L! m T;ir cu' tíer tiij vi ¡ih l tt&r-ibe i^ck pisce unni die líis. jivir»! Bog chartJ

W urk tlií 4-át rep oí clurt 2k [30,12,34) lid**, wüfkiilJL FOVií I -y fif fhan i Vt ilh ( uHük ÍO Iíwb ü St st. -tilín Tlar

Wiil' íwütr etfctki'rtecdlei'ind B, eUtíí IJ^ 1240. 256, sis. Wdfk ■■ Í2, p2 nh for ? Chance »¡A and ■wnrlf is r™s nirre i:i iií. nb-. li\ ith LL .un :ier ui wnrtíng piuoi j* tur sixorkl 11er Cutjnin tteg etiart 9

nns iHíi) SIÍLIÜ SU IL> .Mlík ncsl Jim lili-

Wlth D, líl (0,0, I). ■AHiTk 6-1.1 rep 16 120, 22) riiwt ^iví 1(3 (f .. 3) Wúri. (linmgb ruw -I vf ;ll3rr (.. Begdiíít?

W"nrk rhe K-ir rep nf c':i:irl 14 M5. 16.171 qrnef-wnrking iflíi l -í uf ¿han 7. ííidl D. ^or'k 4 jows in üt rt; i/riflt F. 2 w«s inSl II W tth A. p I ro« Ntxt i mvi (RS) Vidi A. kZÍJlZí). 3(1, jíl. pin. r'mll tcvhv 2 at chaíl í, wink !■:> stü di chalí, pm -.11' (44, 4S, pin foll nnv 2 Ot vtun í, WOlk 10 Stü uf clian. Tm, ¡2B, JO, 32'l. Com lü lijESchan K placviT. rn> m lins fus unid therc ¿re f rerí oíS Pl mw wrtb .Y Plivi.' iii c ni Lri.-s I ■ an fttrai, hiu.

A11 tli jil-vurkjéd tu Si í-i Ji diis poim At™trata BtiípJny

Npli Placc narktr=.lii inditarii: heg id uriníliilt >mi ílte raw (KS| Kí, (ItStagl L^ict, )t>. k2»J. L id l.iv 11 íti sdk, yo. (ghk)ihicí. kí. Rípdee

I HAKl 1

Î

o

J

c

A

Is

i

- Ij.JiCJi --

IZft

CHART 4

ttti

—r ■ " r i

|i|-1

Hi

J T

Q

Ö

|WS| I

11,

d

Ä

s. -

T

>

h.

■ jA

B O^wn! tfny fHi lUfta

 • ti«f frfljH |f:>
 • CnrT.usi iE)

raw evri>- Sth mw i 4JH 4, Si iiiic* mure ■lift : KM. lilii, L it* Wftti av«fl until pictc irtuai-BTti T-: C7¥i, S. HI f'l I Ifl-S, 1AJ, 1.1-i} tru

JiLini the Eiritllknli mirkcr* BiltJ t>KT.

FRONT

Wtirtr a) Inr hjck Inttii andUlC nXnsuiV? 2

Neglt shaping

N«t iviv. iRKt K 27 131, 151 -:■■. Jam i 2nd hall til" jiLm buld i^T I'-ir.ier 42 Us, k to cmL WufkiiiB both iidtri il ('■ncc, mn1 In !.ha|)c ntftSi rt-i roll' P r.e?LL row

IJct rim (HN| JC In I t-s. 3 i-Li flf 1.. 51 iide, V iilog, ^ CHI 2isd Is2. isk. ii H>iinl Hep dec ruw istfv -111 mm- b IPHKH ILKire--2f1124, 16, 1 Si nfm e BEh s id i. W in i. urn)i .)| e me iisurcs aline ax hru;t. Irnd nlT'ils vile fur shflu Idi rs

SLEEVES

With Hiwllv nwdim 4nd A, can oil BO f.Bfl, 8B, X!)) (iti Wtrk in ki pi r.h Utirl rrws 4_ 1«:i.i»iil- a H and eunl ill lib Jiml pictc rtcaiurebi ft' I5un flTOm bci;. r.'hinEi 10 iMjpa1 needle*, THU D, wofli 2 raw in St si With At 2 row- in '4 n Beg flUift 0

B^rlfm^ ntwi- I 3 (if clrJit NuX-1 chart

Foil iliiin ii usirij; A ui.HuLid uf D. working <-•'■>' * i J ts .lit l -.:i:l s(i n.ilvi Jl- liI lip :n S-tM Wnii .LJ. wudk III nsBft in 5t U.

chart 10 Wort 12-ttECDofdwn 11) for 6 (6,

JIS4 8 ffk <k'll 5CS Qlciol again

K

miHinii«

■■■■■

• M

c

j

d

R

3

1

ï«Ha

0 Sil

151 vu IB k.itiifi i. I r^1* ITiin virii A, w-.iii II LinninSlsrinL 11 (I, 1, l)aad] hide of i)n 2.1 J .hint KWinr«—«0 [Ä4, S>0, 9ûj sit Bfrg ckert 11

WcwkS m rsp ¡111 :ri. ■■ I. Ill r-iniL:-., inork (bil4 (0, 2,.2> si1) nnec niqi.Cgri tu full chart thrash M«- 11. int tu,, I, I I M tuj.il -!.de or. rmu i 1" aofMj92, m sis □ eg charl b

Uinls I (WS) Pill Ron- Ï [KM rl. U. I I Work IV-si h^p ? (S 'S) timîii, kS |3. û, ll {.'«■tic ;i-M cli-n-i 12 ils emtiidc in St HUM.:

: -il rieh hide i;icrv S1Î1 iw ÜIU, U, 3) timet fir i)! M H f>, "in. I SU Wri rti even unlii r i Jie niiiis-!,!■_■■ IH" lfm iPiiin hey Cap tnjpinri

Niil dUL- nm iHS) Ki il, Ch. ask, s p*t td [il 1 (S. S. O] M>. kïtr^ ' MJ HLJI dec rrv-' c^i » röi» t»içc, -dK.-n iviiry oihern™- JO (Id-Si, 34 j tunes -10 {1É, I«. 30} B:i id üff.

FINI ENI HC

■sfji Âpuldïr scann Sïl >idt 4id slK%e*H:tims ■iew iIll- licTh H)fc! n WMiin udjcs su thai ■ ry sqiarjle frarnrhi seumn. Set tr. sktvät Ktclihtnri

ti'^niy if Otis d neck cilgc. JturLiiiHÎ ivOîk ili U, p'l rih r.ir ^ rrrki. WiA h, hinJ ofl'IrHiM'Iv in nil

Llsng rinn, CüS «n s sü arid wuiV 1-LOfd as frill -NdI nm 1RS! K3. Do nol rum work Slide ttf, lllluiï vl'llL'eiJlSli'' WJtk onl rum, hum l!S, Rep ftum * fdt yffibm. H i nd riff, Tii m n Iww Üdng tiUfe'Twelfiflc in plintti. ♦

Was this article helpful?

0 0

Post a comment