The hat track

HiK fan be a knitert wa friend, ftequ-mg onl> a snai mom of mci jna /i lift* r-ours ci kniffinjt ineyie j oaled rehide for iHjefmwltigwith ■> IHJ* tttfnkuft trying cutquaftrHbta CiW. eitaUtifHrtg gauge N utttg up pcflions tf fOJ itasn JS jwu kM 'qi Chatty Oiw; oi m, fJM' liife Ihnip 3 Lwjl Ihcn1' ¿hj up. LKMI tO, SKkS (* mfterrj twt rioaj irn ainyur l 'Uuk ¿it it* rtsii win 9 istr-aiced ive sr.c ilitidi : -ar^ei yoi, ws nt to tiy as yw <il Ihe WJ5«n Hspeaifrirti '

I yet rr Mrk ng Ou: a r,a# dc. i 1, "ioo: modil;.- tot hlrifi o«L then pteiiiflfi JT? <„1 n flft ew ut.cjnarv lu^jr^ v.jiji u I rale pjKHTl, and thfbti i-.i!,; may rieaivFir, mni^of <31 ^imrneriteubic chanUcpL.¡Ut feeh HSM :n Irww yc.' n; keepirfl $nm«»f<i warm [his winml

At KaHierfne MtiagKii w*. drtienirg new r.v-en. tor EtarhaM WMta s TTOiiwT SfiVf. St* rlKrti Sf.'E 4 ft b Shell pJttH la Mil- (CMT

phrs 1" CrtifiHi Knitting QfSifns. ^ Thud Hww ttT-e yiftw triet, Ttis ! u, A -.i-ii v-i" Inr tfvft nftt6Ti -i innii;iling i- kF I and. since It ittallflpal kJWlf , -if}- snrt rauftitii httit ' ■ 1 if 1 1 ■ JJID:»» sacl'jjstntsijipnse Thi -incti scallop«) bwdefiwnhds nv V son-^ d ifr.= lubber balh aps of HTi 'inun I r^ll Ihp tiitl "Fslippr W Mans": toil I tlWi ' rha Sftven H Li Shu I

>■ ■ r ■ ■■■■..■ }■ ■ -il-ij-"- H..T I' ■;..■■■-, 1'jTiu rti.J

up Hj| Harmcut: fir m/ Wnia ng Cariptrs. uhilii^ [echTLi^jsinci o«.an:i mi I h nk mar be new (f> ttien Itibs natierr it ■ine fli rho« rj-yjoub.j I'hedflven ItihSheJL I I n

HHTtftlM.5: Acrt 1 '< ■■! rnyiium M^fn jw>-i .1 1(T fjrrjiar reaJl; ■ IWO CiTfinevtO" nisdiej of ¿n .Titiiirsjaie we (accoKirniiiie^ US

BIZ£: 3rii.il .Jtojl iii- incinr.irflfenenw(k«fjiii mn id [fat (ha

■ LUjif miiW julte in slslil yL no t>»ccl«o es jes may be sliEhlly leu Itai S(fttoi$

NOTE: My aanpia ipkiturBri) h» KJ, PI on [hie "FinRU's" crl (he h™ lewer stwHli an<) ki -jji, p i an toe- jcaa too sTii ^

'nr^lii^ tin «ml Eiitefi rrwuy luhB fynr.uai-

i atlitir nsjll, cut it less shelMikt tfian [hi U'l= ' alU'Ji. Knillttr'i choK.n PATTHH NQTL -hr ^"k- i^ri iwsr^ , mfier ? nn 1* - ■■' ■ ■• mea f St! ..i-' fcj pe dea^Bed td J siflct'. ¿is bftiM With wai! ■ 1 front, ilif) 4.abk3lBS p'lvne.

1PaBl"i2nd ii'il-.Ji ai taidiR rap Hw trertefl a)lrti:5Jfl hvd wnlsr i:i[tli h) lit® lel>rind reedlesnti jvettigSnil etch cn ri^n^ fieidla ft« r. Shy tlir.'cr'-:cr stitli baqkbtf« r^il-hsnd rusdle )valn anO reptjJ Ini'T * Ed ' hwice ntwe P ck ■ 1 p l^s .^rc wfl't &<t csni?- i1ii;n MH":

CAS OW J Itistttcfwa Ifour I'S-sIilt:- - rtpoal? Kt m VOI see 1 "

folts« (tiechart t: rnaheltuhMEEdeEpnt^u Im

Vi't;»- : liached :hie lop d me 3ra rvwlKal) shell wfm n is haft^n ;hmi,,, i if»

-I i EiTcII—I ■din utBt ix inc^ssm ann □nrlimitn InecEscrie^es^KHVn DC S1^ :.. I Iheil wyt_Mi k3tc|i c 1». rd ani aililrvl i iBiht.d (J ¿--sill 'h 1-CffKl W

Fmisti all.

(riitori. JKtfillK tliiit tar UmM Einli feunii rn p^i 3E.

AmftMVK^a'at:'Jiknltttt Meg Sursns&t is ftiOHw gf ScttOefbOUSi1 RrflSS frhWW.:. i. I .icy vi ■ ■ lEflr,' .'in1,1 Bfei tsstd Watket's ¿JU.1 i,'.3iLTFW Jrevirj.-yi^rji?

< Siting on iJ mj hat I rack

The Sever-Hil» SbftO Ebf CUrt

36 24 22

23-sl rep

27 2b 23 21

n is

13 11

E purl

Q] p into front 4 luickeil

G-ycetreisc (we pflltem note on pj^c 34;

ile!®W>1Can vi 1.1 n drsi^rai Fkuh bJihtnin . isw^n ; if patented yail* Tula's I:nIt'll vc rcwjlui L-ci^rtl- 'V fur irtif JaCtV Th«i scrbu^-vj itm.-. rt c li 5-in t bout! ton ny kaittinfi, ciddhec: r g ■ jifi.ivtng pnj ec I NutJ 1 Lf>g £ jofiir ihan '1 if jr.ilvuir ipeqlil i ■ Tracts are WOI chili

Fu: Yarn by IfcuL Uibn jfi ii aixwibit.tny/ r:> w™ L

•m.-j} ■ hk- 71 iwi d 1 inbir : "lu r yj 1:-, ill r 11 1" ■ I und ■ ..liir :r 1' '„mi.tfti t rv-inycnmptlz make yuui vw ■

rl HlAHN lytniiotAiigrof^nJiihariverylCTelcfotpen«

Av: lolldblc kl 111 hi yum sli 1 ey "tchn rq Lr.,. ■ 1 e. r r j ,, 1 ■■ - ■ 1! -.. i". >, (31 if \ S X L V ■ ft lining .Li ..LjjtjUui irnHifiiipalttuiia« Jvqih;lrou£lIiyiilWii11

Designer Profijtj

Start

\\ illi a few {\ Vr) ani'i] passion for yarn and uwdlesi (latin (^irmn is^ixiii^ knitwear design a frosh new spin.

3y Qary* iirrw

CsLfiv ".'-JrrL r- has a isynp.ilil.i3f i tf create. She claims to get twitcny' vrf-JtttnliSdEBsn'l l iivs ffltJIcs ifl hBTKJii Onct. iftef s*>e tijfl finish«: hhf lungl kri Ming whit? sHI ipi 3 remote ffcui 'A Aiaska, she neaofteo to '■r icMII lg wtttl par kfl^ne *'"Tt ftewo'king a cfc5igf> frver and -aver |u-j I )D He nmu (Hgfit c.^afTflU» n »trtFh w« i aeteci tfis ouiKint i; her w» ii Mn 1

ifinteiftMs in (fioferrng knuted ihatxsa'id ca^slruiloos "I li^eB hi1 wnrkrggn Ksrrlliing all Ihin lure.' i Khu ij>i, "Ifii bath nDCKCEing and rumlnrtire "

Cdfran wji 10 wtien hci Latvian j'sndmottisr 3h™?d hfli ''iwlr east on friimpl& scarf There «as |j:J

protJlem "Sup lai^-it me (hp »nit stibrr. but, 5i dly, SjHtj«! i im*.E

he'or* in? eoulc leach me to p^rtJ | me dtnaner uplaira. Catron ¡pent the nans ti*,' Vfirj Clfstlllj knit stlbCh«, which Mrfc.ed oul '¡ne.

1hp rtit^tiinK. ttrtiiS! bemed wuh cmsistenL Ev^nludHy a Slow ai rwigniMr fsiie totew (tow-■■p, hei ftm to fj.jrf ariD mrrecri-g fctr I

wit stile* w wvli, a; ti-ai «urn, may. Uuna tfteked

Ir Dip lifKJs, Cimon tai^i coltett ngvlnugis Kn.iinj wrens, iftdlng

Bobbin! Ibm finl:lils l 13c e cm ah a caulrn Nu t h,nt in "Pint Wbtl DK" bf Hanll/Weibtlnllllei fibcrv Quick uattM^i Jl Tilt tap fiPH thi j twisted K1.fi ribknpi^ bnm ::tit-Mnnif. a: He tenple. Vrta^E cojl ,H wi.:1 Cjl'j bound Cants Auyit GiiiUfn duiL'i tf Kuir 31 Sola. ta lowers lArtrJiiiW, t** !>*&> liS

tTOIOflRwCfli'FKDtjf iA^rtHAJ'J hwni ac V** ELT" E n er wiFum h

iuscioui luxury ri tier—In tin; eist, pure "Anjnra Schul ana," hy ithuEara^ac?! Cull DctKXi mikti 1 iinult Bviriizi hil ■Klra~ -^ttli1. Tbl4 U4KH üPi «»Vi wi h«d died Mr if Iran* Hie Itp iowi In stEBkinal» illicit thiT

HiElW qm to J UliC -¡b it A* Unit. ii an ideal be-ginnnr iru|cul vh'hm Hie if it whai tflts nrHind Cüirni Arüi.nn herself particularly intrigued by those designed 1<r the m lltary. Ate raw inR Ann? IfanSwflKi's Vs Wft ki^rfs. The So^jfl.' Nvtoryql fow ¿can Kitting, this b»ean doing hinhei r«aarci on the kntnni tsmps^jns that wflfi undertaken <or ^ili'jFy ¡hjmg the <w wcnc wat " 1-^il mflrty TL.p'.lifirw atwr iftArlir^ Ihn duptHB or. ni tear/ kn P.nij'

"ar-tl I *,\?u!Ri1 b l«m (Hr'i * C-*rmn itv1 Marrtnn.*.- eiKt . ay<t i-mr hi [n.irf.i.jfi -he fyhjeci Shi i^rhe in. !h--i-* inNe« v^c* and " her hvsbafKfs |Pb Jnrli rhfn- IP Loodm for lv.n Cifr in (nii^d herbei n [h? de^i irf^ing 10 Mpa^d ner research ctewnefirig e«r Ifie i l.^iv Uid Interesting EVU'.h .llpefls !. Si1'? rpjnjged IC wiTSriät an Inrvita: on mlie Annu,'; Msifing01 Qjecf Mark's Nettliewort Gu B. 1 «eil jn i'.ter.-ie** wür fern1 fr Wortd War II MWj vAtg tm: curing w' internment Ip ¡irison tamps "Hrw msn shßwpcl me his i-rri^itiir* waiter rp'rt made ny ir,rj»l nfccTl iockt I iEÜel him AMj hen tiken u|>kMimr|.' •^yscari'on "Anr.t

HVStPtl ffedors

IV rli its mil lit hi Im mit |ALDty lejfier *stnt Uii% buiKil tut hji dual vinUge/nodtpn appeal. The haloid fjlnc ccn«! 'rcir kflitliii; h.i'i fruü it)and weh «1 Ursiic Flue tens' "He—w" sni: "u Gr*»' fc if needier The skni cir^ularlf l-fliii IhE 1ob riEwn, 1hnn ip tu:

i,. ry digF.irifrf wanoflf, he I me. 1 vnas. told "

 • n me midsl ol her ne5fc3r:i CanDi'Mailed naiiingruti Paii._ ttie orifpeiLis was ¡pfariBil hdwl a Eng nt-jd " she J jghst. iwt «.ir
 • f. *] 1 iln|;itiTj by wl-j' LJla Iht '^L'.ipluijl pruee^.* ifl knillt^g. "I ibilüd 'Jar: K '.¡j ui hat

iuscioui luxury ri tier—In tin; eist, pure "Anjnra Schul ana," hy ithuEara^ac?! Cull DctKXi mikti 1 iinult Bviriizi hil ■Klra~ -^ttli1. Tbl4 U4KH üPi «»Vi wi h«d died Mr if Iran* Hie Itp iowi In stEBkinal» illicit thiT

HiElW qm to J UliC -¡b it A* Unit. ii an ideal be-ginnnr iru|cul vh'hm Hie if it whai tflts nrHind Cüirni Arüi.nn

I ir\ ht tlirow in one

f Iiiimiii 11 tiiat makes il /ip. 1 tr\ push tlie rn\(ilopf\

¿un atmUDAt

I v ! ii iT Hi1 luinr. Lwan extern* Hi« K rhhirf mm indmdun. l-eonji. wuli EHU ■Htm mil wturtt ina uiiKiai. ifi an niicj^a ir® row 'u n Míe 11|1 down mili contrailem ci a[ "Time" ^wn um riiHiTiuti Siac/Cnarlt;

1 h v to balance innovation willi YvearabilitY, I waul m\ design to look in teros li lift

BS 1iny enperifrierli n g^uffi • hjIhi Hrid sIhuh," 4k- lísiiLhim'i 'Sis: n^; i «w I nrtjkj mfjiu! tiHnh one ■ ÜUte tfffciarti iaeei naiad m ' Shu bag^ji H|ln$ iKr tlut^r-i st nigh-and sI'Mjs and boutiau« i.ridf the Pond Edfti ooel ia p>üd to lit - Com'«ikut country ■omü!. -;rnttHnt¡ cadi pjsíe |ieii-?lf -e pr-ac llCfi ¡Jie Ijllows IS Ihií day fi ft* S«al3 Into "he VEn:^e deodptJ a puoiis-ier w n?r tieas fewirn su -lerendeqmrys, CanwiftwkB tu; nf an unorttwdGK apuftadi

She rvrlwrl jp'tv [prune H(i:l isnlled tUtK b'ilc Vüíne Uli^ ja)T| . ompailj naaruj-J fw CimnHCtlcii lhjmo-1 ,i"ij atki n 1 L-: ¡nlenslfid In publish ■ * ^ i '■.:1 lAjiiians. "Tn^y may dldfrt ptijlnh books," she "Kails. tol ilw: I he,'d lí.: Injcrestud .fi a emg ¡ hj7. wt'kipson," Ntt laiiis after, Csrnn fcadec ur; her mJnivan wdh hal wt es and hwdad ^ sl"P <Jwcribei

415 an Elbsc*Jtily^.■■^el>■d¡ltí^rloo■■., íif I huí Stanmef hAJ¡4 n1 ■GliíSIC UltC ÜWTCÍ C I SÍMCZ tlü iTiy íislj jrlíJ ti'. ta I<ar. 'dolí mr; mI f My hn tt ng resenrcl" Eh ■ lr*J- mi cuf. r grifen 'n j^pI al: fur h; sfH^í) Fiy tha ^nu1 n<- "li c htt !■■;■:.■■ I ■ ■ ■ ::■■■■: -1 ■.: ■.- ■. r | t 1

me sha'd IvuId flnd somaofu did "

Carril aWMtialy anCecl j bx'k doal and 'jíü':' ■.. iijw carw jí an aüthon'de&^ne' Ht¡> Knft hjü ip,;tj kí ¿?d Qr Uitt r 2UO!; and slHI i" pnnl) waí le I?*« UO tíy kirffinjf StV&JftJI H.'^fTi ffiff lüp tluwTJ l.'inj Lart: Ltoaksi—did numyroLis du^ii" j' i * I.^it uixJlfiBkllifl^K ríiafliti TiÉi L-ri" ■. :ri t .■ i rtírt 1

tvjk thwk-lull oí mcfe dauhng hiadírtar undar wa», IMora ncr wgrk cjn tt viL-wsd it ttMKporvüadgerisU

ror Cai^on. thc natt iha: launcned her d-csigi". ane 1-iVí? than a Kíirrp nf In^time. Sti* ^P? It^TI npporUjr.iti« lo »[lino! and éipífinierl, flí ST'.ilplii'R h liifm rf irt Hnf f itp (Írtií I tais I fiad !■. Iimiíi J 3S dn^ygns lü sJí wasks^" slie saw

<1 i'f'i dkl -Jm:i-il I. .111. Ic¡-.'.1< I vvtiv -Hiv'.vrjiia

■ .!. ■ i I t- M. ■■ " | ■■■.■■ I

ame -■aysiacit agan and agiiin. tés s ^ntiv diir-r 6»=h time; jfio ycnj ^Vfays disco»íí ar^ kevn itmí/tfiing ncw"

Si.l»líij|je a imíí hal nape y i-iwate* S'ihaocne iw itic haysfjtrli -inri yrnj starl m undentand Cafruni drsign phHDMpi^l Whellier ifs a tüt ir i sneerw. ihs íhtoks ^Innt leslgne Stj|plLifB% adding :u unaxpacttKJ r-nmnl miy m wkíü'Iij' I 'tul md<Lí, j Ijd^m ihapeDHid (Hit 31* I Wdfks hnm Ihe túp dmfi 5íf she can niah-acjustntnreasíiw-gocs "ryíxirtcrh fmn tfw hofloni .ip. yr« ¿ra n't t—ian¿L- fit iiin.- ■l:.- nl b™ Il"¡' tir;shetí pi« RÍ1-.í' i-1 ■-■.:¡rl. " -.ímí wIV*-; "(iiiirv; 11 írr- Ihf if mn v«», nwit llanb nty. I cari rewjrk f.iiL ledo lln'iKti ¿i Ü- deü avúlrti." Crirrnn ü:» fends lo r.hiirt Hfcrtj pnetefiTE lo wwn in int íbuimí 1 mi> ir. | thnk ln th-fe dim.jrwioos.' ifr: h^í Onr i -:■■'■■. .Hr-íi'i íi, i- hw-dr'ínatafiEil nH'-.n:. 111< v "r cyl HI.'I', :. <-i■■.:i v\nr-: im ■ II .■ iuuiilI SdÜrfiSiK tiat ruakty."

Carngr v-f, sh««^ eat!" l i; (XSIgnS í^ a ÜJrning Cícüricnqc. 'IsMfis try tu thrcw in í:;niwn| rnsi .r

? [1 —ir.rrrtliiñlj Mía! Iwk«: grjvit ir. nfl r, ,nr ip'w.íiü rriHl ciil;:: !■. kii I vlk- -.bv:- "I '-'i inj^f "ifi (f.vRlni!1 ^itt1 dSSlflfl "E *■ ' iiuick ln ndniit. tu -TiHvrrf lliídlrujl;- iv i:hj-: míf)iS "I ■■.■ ■■ I:.j.t u■ ' = ■ - wi: -u n\\ m-i atiiiiíy," sfwaajit "i wjffi flí ús&ir ii lú luui. irilEPeiting, nal si Jtérfon ÍW5 Ihí Pites lis: den i *&rk üul quite aH as aflOlhLf ctiaí'-üc ■jjMf.Njfe líftiniquí ' í.amíltuní diasn'l Mili, i iuí: Ir, i'j anír&vjfi l snolMf «aiy." jhe «plami ' i Ifurn .:i earh p ecc as a inni <ahflH' IT'*!!-. I'm fduratint; myqptf I

Un l :Hlh:ri|;,ii^ tWfSoll t;j Ir y lipw kSn$S, CíFftn ! in[.. ■ I : inspiTH m - «i l'Jdü t'Mi "E^jiv t'nru' ^TüulL Iwi aritOLrfi^üd lo pustl pri lo lliü ní*t ttiins. iays Sht writi atwiJf < Instruetafí; ^fia :ní :.> 1 ttul .i pariicu íf í.ti:th oí tecrirom« musí m üofw a certain wsy cenóme: mal an app^oacn rrnghi dftoourage kmtten frwn tajung eflanoes i thn^ I'í im^rlsm 1n he rlíiiíilH ' 9he Ther?^5li¡l nurn fn iurnvcr'

AUnnugfi knttnB pcint$ IT.I, Iihs tMn h' mjhH fot tinr ílrr:fl: ni Hq re sl I rlp*fejir ¡i un HlnjtlÜN Irtd Wji;:b ln . mili ri ■- [ti Ar:l I II ■ nk w- ■■ iü :íllv raaUai^ ihal knitlinfi ,n an farm mi Hs onn ngrtl '

SING i E C i 1 0 h ■ SPECIAL MVERTI5INC SECTION - SPEC fi L A B V

Make your list and check it twice! Our guide is the go-to source for posh presents perfect for decadent soirees or intimate affairs. Find exclusive free patterns and product information at www.vogueknittingxom.

celebralm celebralm

 • V T' - ^
 • gt;' >
 • V T' - ^
 • gt;' >
 • old;ni(I pork (t.iriiieuls and gran1 nulrs.

Bauble^ km^lrs and headed lui v. (>«.ir Kolhlcn 111111'i'iji)M'S \\r.ip|H H I \\illi Mirh drliiil and ilrli^lil, sou II JiiifI il trub i.s Ix'lter

PtOTWSUPlHS

M>m »10 >,WKI L n^yr riv MjEBCP j li |a:i*i! iiM ■■■ IL .'■■. ■■■.-. i ■.:.

 • ll thai glitters' is I he new gol<len rule of knitted frills. Metallic
 • arns i v more precious Mi;ill e\ or, so spoil >our favorite people w ilh our karat and si irk approach.

A wcnlilir goiJ rn ne CP iBSl-r-jruiV ¿11 Cpy-icV?, !hcStlLjr-,iilr?-iMl tM-gl« SlaCV up twairiiLlly. DKcr M y'"- no HMB d ^iKn,'-MlUr, I nir I',r. toon arm lantVpuTl patie.■ -v. over li. taM lit (Tiir.-f :■-.=■ ■: Mrjje Mf.*".-h inyrido ytrrirj I'^iri I iir-ji ■.: KT, :I = Njriirn? "MtHHft"i= nf Spa 1 Swirl UK Li:.11 4 Lamb.* 't!' .■ Lin-:

DK; MShiijii'-r--i sti.ii.' 'fiuHiiu«? & Buniiriw

PtOTWSUPlHS

M>m »10 >,WKI L n^yr riv MjEBCP j li |a:i*i! iiM ■■■ IL .'■■. ■■■.-. i ■.:.

iIm' miiJ.is h nidi

: nnoi nr. Hd I ML ¡"flmra- NtivlQft^ jir> n^. n [jljt 5k., UJLiri "V^i'iDtal Hanfl pits,.' jpml:; VKlH'i-rl LjUrilUlil druJ

tetk r^neij j ten-'aii^ccii cdbtc HisMi ngyjur sffl lnrauah

 • in tan! sfaps, vtOvtn :' :,.i|ili Wiilh pjuhawsl
 • Icm finks.
 • if Wilt buHoni lift ij" wening^flio irwn iiW duiflri uy JLi:>.:
 • hwsetJ Is scwtfoipa
 • nm r^e ass$moi> in Hw wparale pt«e5—

mwt itnnii ,<i Lkn :r.m.1 Aril's jGHSDI-4JUN U lon^t VI "il JCt" xn|T» i 'mn, tyftjt Goes uini !j ■ Aruu-nJ, : 'diLjrt^ ¡rwii&KHi!. tup fM

 • lentil, N|J i i|j li:
 • quot;tGrayt atU" fior ur, I
 • smp(ija ran l>m.l»ng|i
 • 111 ilSd-^lSLtl (fcrli: n applied I

tflimpwi in -I,. .hj, ;Bnrn' hk New wrtirr.;' irr F| ■: i. ;i llTai'l -Jiki. v J i m

jiii - offering; Atvn 1 Vim tHKtad JRiicl( m inr tfie ran prf.t . ifti'^i i f" Hi Mjfliii HK13 ^i^go ■ i i iiJiLil~u.il 11 rwlp

HSflmary UrwiL^- -

I ol tMSI-feltv a'-isW

JikY' eoto UUfcn Xu al Sola iIm' miiJ.is h nidi

I siigwii bj Haen Joai | ■■ ."fc-. paiielE, or a wi Miterr. Willi ^Plfll El ions l^silit wjHI l-ftf iiyCiShmurti" by Jarl-IdfiBrH EM-iic Fibres, lhe :■■ Ilii beards rtd.-iir:) nlo |tUh j iiii* rrjche^ hocfc. Ife alnrmiy, tofl'i bfl, S naiifd toi Cuf y» n

Sar.t Bf^lat by 'swr jh< evitf it patfr: A Llij-rvtej [Jwp Ii : n tiF-rry 'kru' 'run fiffle/L<ni|iia Kxurure—

nrvh urate Mcslin's ib3 Mlaj

'■ i'ircrjioiii Alcp eiruunrr' ' ir- line tuck ragl^n iflin, i lacs binn a; pis tj*!k A i'TitOn belt Ii ['irilfljud in thu Jcct.rnfHie-firp«: -V! tar! I.iinwi br Li biuli-ibi i iy l-j>af | Fdit? ffl< Bin An tswmreit wj piipi ¡2%

\ arpeggios, loop tjrilUJace ^lissaiuli—Jiiujor llOli S Ml HMlorioU.S

Unwille: rhf

ImjfUtitch rnllap. iufii Jinrt - ttotn or Shiri Md>'& mtltl-Htired ti'Ci it; titil« I VHfylJiji^.idtht nnhhlps jrd brakün-rib panels. Thi 'OM-liltmc gjri»fnl hJi hL-id ilnsmii. üIik'iI ante-■■»r shaping and a ujfdiLS-j hill "flr^^ frci! SLfciifTii.1 iFm "Eilfifiw Mnnno Wtol DK." ■Go^n by Lit Ft-in». : «ling? by Iwan Mflnpyit! Is ztanAmun. TMi patt: ^'ürkid (it one nee« (&ttia underarms. Ihe Hi; nr mis rani i>n ffk^ritü jy Düücrüli Nmflnn nil knit i- "Gro-J Cpcra"

■M-:I rij^iukj HsiirrkiiilV

totnrfctair Fibtn irtnw-■ to ffpin a I toning d^ond yrt paMiwn imp j K?, p? Iitti ||£ al tfle bodu^i illh.ii ■iütUiS include Ihr« qLtjrter

flapd iiilcii a) ihp

<mi bands driü Khkifly Hb-ting lhmetkband.

[ ■

TWlitiwnDt^in [I |

 • vY-.fi b«n(tscV Fiji. Mi Jwiji u's dull -vet, i' .j'Ji ill hall i JD.'U: Jiimtnanf snadis .■>! AT(he y Yams ■t lfaflslcrnfltlm1! 'SonctuiifV"
 • d-undgi hinlic'J l^nry iii^mHH nj|Hr,b'. Jttntvuidd to! m slutii'L'b,
 • j j !L'!ihiifJ i flCklifi pi 1 ifr is*.-■;<. Gour fch. Gran t&ueclicn irriltps irnj tl» iMOl

ii cage. Ctivu illy dramatic ¡his aw fitt rtf ftcii iirrtiii duster tv ia Wiman dieses uc. cr dartfflr rirfin trody. wuriwd In 'IL jjfiCf tt> the underarms ■.■."tl ■

 • UHramerino * " is unit Ti diamond table jnd lac* paHwn. N' fhiJer u|if>Hf pculiiinn lake "Silk
 • f Glitti." " alio by Ally ii, i re* tieiei-wpperrti cabtt 'ic. .imnus ana n^oktaci r>> lan-zviL' 1nr (Jefl-Aniuii

BppfUle: Lattra Bryarl p ugfi

 • ipra çaffi, m Pf^rn Arts' "Yt^ui," . m udeai «atital ■,^l[ldvlâ6,, ":.n tiui d upon e&tn trthîf ■■ v.LfjitiiiUy .1-ld .l'c Shap«j ivilh
 • ifojstiundsn«tnua lue

LSW^ÇI. Jtne ut [wî rniyJnlPi;, ll.n 'njril tMi^h, tn Kfïter Slilrh u^ai up frenj irflSuleedîej. ïfte pif i#5lilihïi) iipjiitel'/ and iew.ortj'EwrinBS awl i»:* lace by tfar Prr ft-n-Airtun.

I)ii PU»: C'ui hftT: ':-■ eui J itt :fl jt ■. d vu l'jule umplff of ■.■tir puttami, aone In "Mms" >- L«p Cl Laop ty Tort CJ urbain.-irti-MlBCV Cnarlsa. Hw lare 4>rtioni! srfl Mç^Hrsil ny Jîprter-■.-r. n fl^^and tnîi, [he Iront

 • ep AllM» ru an aûiusiati-: fit
 • quot;'■im*

h l F i mm? M P

 • m* sWp.* i fîsi^iÎ.VLÏP- 1 ^ « ••
 • 4 i t'É J i, »

Nllufi IYiivh'I Knttu|twatd In Ihr round is in» undfliarnt, *l«re imty And titaws dl« joined Iflr in Prflilii's 4ki ¡ lOiintOl PII'Icm er |flc«rmr»|?5 j «li.iir ah:. Fair f.Ie f.illErn lapped wiüi laCa ¡«iri«t-rl« arJ a hiLibtd tclldi. Werk«] in Süjidcü's "llliiü Alpociir«II rii'l wRfii pflninciu-fr.irciM h:nnl wm*n thnoijj h an uppti riLiid «1 tVfliti.

noHftov Iniik

A irtingK ottfUlld EÜhDurhn irulptHl «.im '.ii;i|iiiii Mite Wfliiü and auggoraM lillii) ii mi rick 111* ami hemmte gm« fialw.i

CjrrOUk 11,HIE 1 Fl UU' l'uwiri1 taiL Thi mjn bad? is km I ia lUKhi-

nrttp rtltft vidi t1 n in Li i:

Yflrn1» 'Al^ic-t R-:iiKir *tlk Ulli liunnt l^hci Iva« ifrarr! m ann,. Alpca blllh" Wd

■i'IA'ji l"i:i|ilr iny. bp naicli Cdpi inLlion. fa; mutlt llr-'.-Jifiwiif, iff fi4P

Hiby^oNUwt

UilFnlEiiiiiiiitc and u'.Hd-aw; itm Jimli'j iwchei a stockmrtta ■a a I si twttnf i> fiiH PJ rtb-

Mnj, «II kill! in Mir nounit Id the ulillt' jriiii, with süll blond sffii solid'." Dt H mi ni del LtNiuav/ Fiimnunl iiti*1 fl.n rjt-el ip uttdtl Ui duuit

»viriippifia v aeck ICCOmpilflditCUhff vetuil ilbtffli iinhe IfI»hr1sn(

Www Gamsudio Com

h- j;0(jftw>ir. ;ir SUHL MAa: > it. ■AkftfuwsiHimcou

;<r» ftPllTTse'riu' IVAnRMMp CfH

FliifrTiOTdlaiiL

Hbcn i you: Tlie :<m tlmfuijl vl Svii M'j.'i bluthrUnh il It ¿mull'.-

¡is can be. Kurt U-L-tank In due i«:lcb Iron iiii'H Icl4 il in "all iwii s«HII.

Furry ' Flash" It avUlm me boifbce: (hs Jeson nlilitd h«nilinn UkH imnntti '3aLi> Alpaca DM," mm si Fiymoiiih ifiirii Cc. SequinM mrf ftwi WhSl Sm JUnunit Corn."! Around.

Very Easy

Was this article helpful?

0 0

Post a comment